سلام؛
 

ابوتراب خسروی پارسال و امسال برای داستان فارس افتخاری تازه آفرید. به احترام او می‌ایستم؛ کلاه از سر بر می‌دارم و شما را به دانلود و خواندن ۴۳مقاله و گفت‌گو از و درباره او دعوت می‌کنم:

articles-on-abutorab1

articles-on-abutorab2

News Reporter

پاسخ دهید

You might also likeclose