به درخواست مخاطبان عزیز: برنامه‌های کافه‌هنرِ گلستان و انجمن دوستداران زبان و ادبیات فارسی از نیمۀ اردی‌بهشت تا نیمۀ خرداد۹۴

On

به‌نام خدا با مهر و تبریک مناسبت‌های خجسته؛ برنامه‌های «کافه‌هنرِ گلستان» و «انجمن دوستداران زبان و ادبیات فارسی شیراز» از نیمۀ اردی‌بهشت تا نیمۀ خرداد۹۴، بنابه تماس‌ها و درخواست مخاطبان سه تغییر یافته است: جابه‌جاییِ شب‌های دکتر سیمین دانشور و خیام با یکدیگر، تعویق…

دومین شب شاعر: یاد شاپور بنیاد

دومین شب شاعر: یاد شاپور بنیاد

On

به نام خدا انجمن دوستداران زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند دومین شب شاعر در کافه‌هنر گلستان پروانۀ سبز: یاد شاپور بنیاد

You might also likeclose