گروه امنیتی روئینوس
همکاری با کانون همیاری اندیشه و گفتار | دست نوشته هاي دكتر سادات‌شريفي
گروه امنیتی روئینوس

586 بازديد | تاريخ : 26 دسامبر 2015

به نام او

انجمن دوست‌داران زبان و ادبیات فارسی با سه برنامهٔ پیشِ روی در خدمت شماست:

 

ادامه مطلب…


فرستاده شده در اخبار روز،انجمن دوست‌داران زبان و ادبیات فارسی شیراز،بازنشر،نقد و بررسی کتاب،نوشتارهای دیگران،همکاری با کافه‌گالری آشنا،همکاری با کانون همیاری اندیشه و گفتار | بدون نظر


از میان آرشیوها؛ ۲۰: مکمل عصرِ آشنایی با حضرت استاد دکتر استعلامی

510 بازديد | تاريخ : 13 دسامبر 2015

به نامِ او و با سلام؛

arm

 

ادامه مطلب…


فرستاده شده در اخبار روز،انجمن دوست‌داران زبان و ادبیات فارسی شیراز،نوشتارهای دیگران،همکاری با کانون همیاری اندیشه و گفتار | بدون نظر


از میان آرشیوها؛ ۱۹: مکمل نشست با حسن محمودی و نقد کتاب باد زن‌ها را می‌برد

599 بازديد | تاريخ : 13 دسامبر 2015

به نام او

با سلام؛

arm

دومین نشست مشترک «انجمن دوست‌داران زبان و ادبیات فارسی شیراز» و «کانون همیاری اندیشه و گفتار»:

ادامه مطلب…


فرستاده شده در اخبار روز،انجمن دوست‌داران زبان و ادبیات فارسی شیراز،نقد و بررسی کتاب،همکاری با کانون همیاری اندیشه و گفتار | بدون نظر
گروه امنیتی روئینوس

گروه امنیتی روئینوس
گروه امنیتی روئینوس