انسان همان چیزی است که باور دارد!  چهارمین «شب ترجمه» در کافه هنر گلستان (نگارخانۀ وصال): شب آنتوان پاولویچ چخوف و یادمان سروژ استپانیان

گفتگو با دکتر محمد دهقانی

On

گفتگو با دکتر محمد دهقانی دکتر فرشید سادات‌شریفی اشاره: دکترمحمد دهقانی، استادیار پیشین گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران و از آن مهم‌تر مترجم و محققی متفاوت و متمایز است. این پژوهشگر ارزندۀ کشورمان برای اکثر دانشجویانی که ایشان را از…

You might also likeclose