به نام خدا

دو دسته مطلبِ آرشیوی برای گروه و کانال داستان ایرانی در سالمرگ هوشنگ گلشیری و نادر ابراهیمی

arm (1)

پرونده‌ای درباب گلشیری: گلشیری؛ مقالات آرشیوی

پرونده‌ای در باب ابراهیمی: ابراهیمی؛ مقالات آرشیوی

بازنشر مقاله‌ای از من در باب گلشیری: کابوسِ بودن

 

News Reporter

پاسخ دهید

You might also likeclose