به نام خدا

با سلام؛

آنچه در پی می‌آید مربوط است به نشست زیر:

Tanz1

طنز و شوخ طبعی در ادبیات و انیمیشن ایران

سرفصل‌های اصلی سخن در این نشست:
۱. مروری بر مفهوم شوخ‌طبعی و گونه‌های چهارگانۀ اصلی آن (طنز، فکاهی، هجو و هزل)؛
۲. بیان اهمیت شوخ‌طبعی و کارکردهای روانی آن؛
۳. خوانش نمونه‌هایی از دو متن (گلستان سعدی و التفاصیل فریدون) و دو دسته انیمیشن موفق شوخ‌طبعانه (دیرین‌دیرین و سوری‌لند) و بحث از تکنیک‌ها و کارکردهای شوخ‌طبعانۀ آن‌ها؛
۴. بحث آزاد جمعی و هم‌اندیشی دربارۀ ابعاد ضعف و قوت این نمونه‌ها.

مطالبِ آرشیویِ مکمل:
شکیبایی؛ گلستان۱

شکیبایی؛ گلستان۲

شکیبایی؛ گلستان۳

شکیایی؛ گلستان۴

شکیایی؛ گلستان5

بخش‌هایی از کتاب شکل دیگر خندیدن

شوخ‌طبعی‌های گلستان

شوخ‌طبعی در ادبیات کودک؛ اکبرپور

نظرگاه سبک‌سنجی

News Reporter

پاسخ دهید

You might also likeclose